Россию   english

התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות

 

התייעלות אנרגטית באה לידי ביטוי במגזרים הפרטיים ובמגזרים הציבוריים כאחד, אך עם זאת ההשוואה היא בעייתית, משום שמדובר על סדר גודל של צריכה שונה לחלוטין. נראה שקיים מאמץ משותף להפוך את החברה שלנו לבריאה יותר, אשר תוכל יחדיו לשמור על הסביבה מבחינת אימוץ הרגלי חשיבה והתנהגות ירוקה.

 

מעבר להוצאות הקשורות בהפעלת בית העירייה ומבני הציבור השונים, קיימות הוצאות חיצוניות שנמצאות בתחום אחריותה של המועצה המקומית ומדובר בשירותים לרווחת התושבים אשר משפיעים על רמת המחיה שלנו. לדוגמא, תאורות חוץ ברחובות, תאורות בצידי הכבישים, הפעלת מערכת הרמזורים והארת שטחים ציבוריים כמו גינות ומרכזים מסחריים.

 

 

 

 

צעדים ראשונים בשינוי הצריכה

 

השינוי צריך להתחיל בכל אחד מאיתנו ולקחת חלק בכל התחומים, ובצורה זו חברה אשר הולכת לכיוון של התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות ובכלל, תשפיע בסופו של דבר על העולם שבו אנו חיים. מסיבה זאת יש לבדוק איך ניתן לייעל את הצריכה החשמלית וכך לחסוך את הפגיעה הסביבתית ולהוריד את העלויות. ככל שמופעלים יותר מכשירים, השימוש באנרגיות עולה והדבר בא לידי ביטוי בשני מישורים: כלכלי וסביבתי. ככל שניקח בחשבון את פונקציית ההתייעלות, כך נגיע לתוצאות טובות יותר, נוזיל את העלויות ונשמור על הסביבה למען הדורות הבאים.


צריכת החשמל במגזר הציבורי מתפרשת על נתח נכבד מבין הצריכה הכללית במשק, שימוש מושכל במכשירי החשמל יביאו לתרומה כבירה יותר. כמו כן, כל שנה במקביל לגדילת האוכלוסייה, גדלים גם המשאבים ולכן בהתאמה עולה גם כמות הצריכה וכמות פליטת גזי החממה.

 

פעולות להתייעלות אנרגטית

 

באופן סטטיסטי רמת הצריכה הגבוהה ביותר של הרשויות המקומיות קשורה למערכות התאורה והיא מהווה את החלק הארי מבין כל השימושים השונים. לכן הפתרון הוא להחליף את מנורות הליבון שנחשבות בזבזניות לנורות חסכוניות מסוג אינדוקציה ו-LED אשר יעילות יותר לאורך טווח. בנוסף, יש להתקין מערכות השולטות על ההפעלה והכיבוי האוטומטי של הפנסים בהתאם לשעות היום והלילה ובכלל לפי הצריכה הנדרשת בצורה מאוזנת ולא מעבר לכך.

 

ערים שונות ברחבי העולם כבר אימצו את התקנות החדשות הללו על אף העלות הגבוהה של המנורה, ההשקעה שווה זאת משום שזמן ההחזרה שלה נמוך. בנוסף, עמידותה גם מפחיתה את עלות התחזוקה של פנסי התאורה והרמזורים.

 

שאל אותי
שאל אותנו שאלה
ואנחנו נחזיר לך בהקדם

שם:

טלפון:

שאלתך:

מוטי:

מה תפוקת הקירור הדרושה

לחדר אחסון גלידה במידות

6x8x5H מטר ?

אנו עונים:

5.6 טון קירור

ניווט מהיר:

תכנון מערכות מיזוג אוויר

שירותי תכנון ופיקוח

חיסכון אנרגטי

מערכות קירור

הקפאת ירקות

 

 

התייעלות אנרגטית

שירותי קירור למחלבות

מיזוג אוויר לבתי מלון

מערכות פינוי עשן

קירור משחטות ומפעלי בשר

 

מיזוג וילות יוקרה

מערכות אקלים לחדרים נקיים

בתי קירור

מיזוג ושינוע מתקנים נדיים

התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות

 

 
הפעל נגישות

בניית אתרים