Россию   english

היי טק / מערכות אקלים וחדרים נקיים, כולל מפעלים ביטחוניים

  • לחברתנו ניסיון רב בתכנון מפעלים בתחום ההיי-טק.

 

  • החברה תכננה חדרים נקיים מ - CLASS 100,000 ועד CLASS 100.

 

  • בתכנון מפעלים מעבדות ומערכים מסוג זה אנו מתייחסים לנושאים ייחודיים כגון : גיבוי במקרה של הפסקת חשמל, יתירות, מאגרי אנרגיה, קירור מסדים, אוויר צח.

 

  • אין לנו האפשרות לפרט לגבי מערכות ייחודיות אשר אנו מפתחים עבור לקוחות בתחום הביטחוני בישראל ובעולם כולו, אך למשרדנו היכולת לפתור בעיות מיוחדות של : ציוד מוטס וציוד על כלי רכב, ציוד במשקל נמוך, ציוד לאמינות גבוהה, ציוד לטמפ' נמוכות, ציוד לטמפ' גבוהות.

 

     לקוחות לדוגמא :  

 

שאל אותי
שאל אותנו שאלה
ואנחנו נחזיר לך בהקדם

שם:

טלפון:

שאלתך:

מוטי:

מה תפוקת הקירור הדרושה

לחדר אחסון גלידה במידות

6x8x5H מטר ?

אנו עונים:

5.6 טון קירור

ניווט מהיר:

תכנון מערכות מיזוג אוויר

שירותי תכנון ופיקוח

חיסכון אנרגטי

מערכות קירור

הקפאת ירקות

 

 

התייעלות אנרגטית

שירותי קירור למחלבות

מיזוג אוויר לבתי מלון

מערכות פינוי עשן

קירור משחטות ומפעלי בשר

 

מיזוג וילות יוקרה

מערכות אקלים לחדרים נקיים

בתי קירור

מיזוג ושינוע מתקנים נדיים

התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות

 

 
הפעל נגישות

בניית אתרים