Россию   english

חיסכון אנרגטי

 

חיסכון אנרגטי זהו שם כולל למספר פעולות אשר מטרתן להקטין את השימוש באנרגיה ובכך להקטין גם את העלויות הכלכליות, תוך ניתוב השימוש בהן בצורה היעילה והאפקטיבית ביותר. הדבר צריך להיות מאוזן כך שניתן יהיה להפחית בשימוש מוצרים זוללי אנרגיה, מבלי לגרוע באיכות החיים ועדיין לספק תנאים אידאליים לנוכחים במקום, כאשר היתרון בכך הוא שילוב צמצום ההוצאות הכלכליות שלנו כצרכנים ובנוסף ביצוע מעשה אקולוגי אשר מפחית את זיהום האוויר והמים.

 

מדובר בהחלטה אסטרטגית שלפיה תרבות הצריכה בישראל מתקדמת לכיוון של התייעלות אנרגטית, כאשר הדבר בא לידי ביטוי בקידום שימוש באמצעים המוגדרים ירוקים. הרעיון סביב כך אינו רק הימנעות משימוש במכשירים חשמליים על מנת להפחית את הצריכה בחשמל, אלא העדפת מוצרים אשר צריכת האנרגיה שלהם היא מועטה ככל האפשר . מהפכה זו היינה תופעה שמעסיקה גורמים רבים ברחבי העולם, וכמובן גם בארץ, על מנת להפחית את ייצור החשמל ומציאת פתרונות ירוקים להקטנת הצריכה.

 

חיסכון אנרגטי בישראל

 

השימוש האינטנסיבי ביותר בארץ הוא שימוש במערכות קירור ובמיזוג אוויר משום האקלים החם בישראל המחייב הפעלה ממושכת ולאורך זמן. כמו כן, הדבר אקוטי יותר כאשר מדובר בחללים רחבים כשל מפעלים, מרכזי קניות, מלונות ועוד המחייבים שימוש ללא הפסקה, בפריסה נרחבת ולכמות גדולה של אנשים. כמו כן לא רק בימי הקיץ החמים נמצא שימוש במערכות אלו, אלא גם בימי החורף על מנת לספק אוויר חם וחימום המים. ההבחנה לגבי השמת מערכות המתאפיינות בחיסכון אנרגטי היא שבסופו של דבר, עלות ההשקעה חוזרת אלינו בזכות חשבונות חשמל מופחתים בצורה ניכרת ובזכות תרומה לסביבה נקייה יותר.

 

 

חיסכון אנרגטי

 

 

מדינת ישראל אינה עומדת בביקוש של צריכת החשמל המתבקשת, בעיקר בשעות השיא בימים חמים וקרים במיוחד, והדבר בא לי ביטוי בהפסקות חשמל תכופות ובשירות לא אמין. יש מקומות ומוסדות אשר זקוקים לקירור בעצמה גבוהה ובצורה סדירה ללא הפסקות ויש לספק להם חשמל באופן רציף ללא תקלות, כמו מערכות קירור והקפאה למוצרי מאכל לרבות בשר ומוצרי חלב, וחדרי בקרה המכילים ציוד הדורש טמפרטורה מסוימת. במקרים הללו יש צורך בתכנון מערכות מיזוג האוויר האוורור, כולל הקירור, ההקפאה והחימום, אשר מתאימות במיוחד לצרכים הספציפיים לכל מקום, תוך בקרה ופיקוח כי תפקודה מתבצע בצורה אופטימלית ללא הפרעות ובצורה היעילה ביותר מבחינת אנרגטית.

שאל אותי
שאל אותנו שאלה
ואנחנו נחזיר לך בהקדם

שם:

טלפון:

שאלתך:

מוטי:

מה תפוקת הקירור הדרושה

לחדר אחסון גלידה במידות

6x8x5H מטר ?

אנו עונים:

5.6 טון קירור

ניווט מהיר:

תכנון מערכות מיזוג אוויר

שירותי תכנון ופיקוח

חיסכון אנרגטי

מערכות קירור

הקפאת ירקות

 

 

התייעלות אנרגטית

שירותי קירור למחלבות

מיזוג אוויר לבתי מלון

מערכות פינוי עשן

קירור משחטות ומפעלי בשר

 

מיזוג וילות יוקרה

מערכות אקלים לחדרים נקיים

בתי קירור

מיזוג ושינוע מתקנים נדיים

התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות

 

 
הפעל נגישות

בניית אתרים