Россию   english

מחלבות

  • מערכות הקירור שתוכננו על ידי חברתנו למחלבות הינן מערכות ייעודיות הכוללות בין השאר : מתקני אגירת אנרגיה, צינון מהיר למוצרי המחלבה, קירור חדרי תוצ"ג ושמירת טמפרטורה קבועה בדיוק גבוה.  
  • מערכות אגירת האנרגיה מבוססות על אגירת קרח. אגירת הקרח מבוצעת בשעות בהן מחיר החשמל זול תוך כדי ניצול החום הכמוס והשימוש בו כאשר מחיר החשמל יקר.

    מחלבות מתוכננות עם משטר לחצים שונה ומבוקר כאשר קיימת הקפדה על נושא זה.

       בין שאר המחלבות שמתוכננות ותוכננו על ידי חברתנו נמנות המחלבות המפורטות מטה.

 

       בתכנון מחלבות אלה נלקחו מספר פרמטרים ייחודיים הקשורים למחלבות :

 

             1. מתקני אגירת קרח המיועדים לפעולה רציפה בטמפ' קבועה ולחסכון באנרגיה.

             2. ניקיון אוויר וסינון אוויר.

             3. ניצול אנרגיה וסינון אוויר.

             4. ניצול אנרגיה שיורית ומחזורה.

             5. תפעול ללא עצירה.

  • מחלבות תנובה שטראוס וטרה הינן מחלבות גדולות במיוחד והן מטפלות במאות אלפי ליטר חלב ליום. 
  • מחלבת הרדוף הינה מחלבה אורגנית אשר מספקת מוצרים אורגנים . 
  • במחלבת אלון תבור מתקן אגירת קרח מהגדולים בעולם.
שאל אותי
שאל אותנו שאלה
ואנחנו נחזיר לך בהקדם

שם:

טלפון:

שאלתך:

מוטי:

מה תפוקת הקירור הדרושה

לחדר אחסון גלידה במידות

6x8x5H מטר ?

אנו עונים:

5.6 טון קירור

ניווט מהיר:

תכנון מערכות מיזוג אוויר

שירותי תכנון ופיקוח

חיסכון אנרגטי

מערכות קירור

הקפאת ירקות

 

 

התייעלות אנרגטית

שירותי קירור למחלבות

מיזוג אוויר לבתי מלון

מערכות פינוי עשן

קירור משחטות ומפעלי בשר

 

מיזוג וילות יוקרה

מערכות אקלים לחדרים נקיים

בתי קירור

מיזוג ושינוע מתקנים נדיים

התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות

 

 
הפעל נגישות

בניית אתרים