Россию   english
מחלבת הרדוף
מחלבת הרדוף

 

 

הרדוף הינו קיבוץ שנוסד בשנת 1982 בגליל.

הקיבוץ אוחז בתפיסה אקולוגית ביו דינאמית שיסודותיה הוצעו על ידי רודולף שטיינר אבי התורה כולה.

הרעיון הכללי היא שיווי משקל בין אדם וטבע, בין החקלאות והסביבה וכן הלאה, תוך מתן דגש על אותם עקרונות כללים שהשיטה דוגלת בהם.

הרדוף מוסד כקיבוץ אנתרופוסופי.

הרדוף מייצרת בעצמה את הירקות, מוצרי מאפה וחלב המפעל.

מוצריו האורגניים של הרדוף הינו אחד מעמודי הטווח של הקיבוץ.

 

חברתנו קור עז בע"מ תכננה עבור המפעל בהרדוף את ההרחבה של מערכות הקירור, מיזוג האוויר, קירור תהליכי של החלב, חדרי קירור לאחסון מוצרי מאפה, בצק, חלב, ירקות וכדומה.

התכנון התבסס על ציוד חדש וציוד משומש אשר הועבר להרדוף מחברת האם- תנובה.

שאל אותי
שאל אותנו שאלה
ואנחנו נחזיר לך בהקדם

שם:

טלפון:

שאלתך:

מוטי:

מה תפוקת הקירור הדרושה

לחדר אחסון גלידה במידות

6x8x5H מטר ?

אנו עונים:

5.6 טון קירור

ניווט מהיר:

תכנון מערכות מיזוג אוויר

שירותי תכנון ופיקוח

חיסכון אנרגטי

מערכות קירור

הקפאת ירקות

 

 

התייעלות אנרגטית

שירותי קירור למחלבות

מיזוג אוויר לבתי מלון

מערכות פינוי עשן

קירור משחטות ומפעלי בשר

 

מיזוג וילות יוקרה

מערכות אקלים לחדרים נקיים

בתי קירור

מיזוג ושינוע מתקנים נדיים

התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות

 

 

בניית אתרים