Россию   english
מנרב אחזקות
מנרב אחזקות

 

מנרב אחזקות בע"מ נוסדה בשנת 1969 על ידי מר אברהם קוזניצקי המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.

משנת 1983 נסחרת החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

הקבוצה פועלת במישרין ובאמצעות החברות הבנות בששה תחומים עיקריים

 

1.ביצוע עבודות קבלניות לבנייה במגזר הציבורי, העסקי והפרטי ובהם הקמת מבני משרדים, מסחר

ותעשייה, גשרים, קווי רכבת ותשתית, טרמינל אווירי, בסיס צבאי, בית סוהר, מבנה קריית הממשלה

בת"א, מכלול מוזיאלי ביד ושם ומעונות סטודנטים. בנוסף, מפעילה הקבוצה מפעלים לייצור ועיבוד

קונסטרוקציות פלדה ולייצור אלמנטים טרומיים.

2. ייזום פרויקטים לבנייה למגורים בארץ ובחו"ל, לתעשייה, למסחר ולתיירות, ובהם כ- 600 יח"ד בקריית

אונו, כפר סבא, ירושלים ופתח תקווה, כ- 1,070 יח"ד בהונגריה, וכן מלאי קרקעות זמין לבנייה

באזורים שונים בארץ.

3. השכרה וניהול של נכסים מניבים בבעלות ובשיטת ה- BOT כגון בניין קריית הממשלה בת"א

(110,000 מ"ר), מעונות הסטודנטים בירושלים (50,000 מ"ר), בניה והפעלת בית סוהר על שטח בנוי

של 25,000 מ"ר (שלושתם בשותפות עם אפריקה ישראל), קריית המדע באשדוד (25,000 מ"ר),

מנרב סנטר מרכז קניות ומסחר (20,000 מ"ר) ועוד.

4. הקמה והפעלה של מכונים לטיהור מי שפכים בשיטת B.O.T בבאר שבע, נתניה ונתב"ג.

5. חטיבת ביוטכנולוגיה העוסקת במו"פ ובייצור ושיווק של חומרי הדברה ביולוגיים וחומרים ביולוגיים

מעודדי צמיחה לחקלאות, עבור חברת Bayer שרכשה את פעילות הביוטכנולוגיה של מנרב.

6. תעשיה - ייצור יבוא ושיווק של מוצרי פלסטיק, עץ (PVC - מפעל גזר) הפעלת בתי קירור!

 

חברתנו קור עז בע"מ עוסקת במתן ייעוץ שוטף ותכננה עבור חברת מנרב את הרחבת בית הקירור באשדוד שהינו אחד מבתי הקירור הבנויים בעורף נמל הים אשדוד.

 

מתקן הקירור כולל מדחסים בורגיים ומערך ציוד אמוניה.

במתקן הקירור המתוחזק ברמה גבוהה מותקנת מערכת טיפול במים ייחודית אשר שומרת על אורך חיי המעבים/ מאיידים ומפחיתה באופן ניכר את הצטברות האבנית עליהם.

 

שאל אותי
שאל אותנו שאלה
ואנחנו נחזיר לך בהקדם

שם:

טלפון:

שאלתך:

מוטי:

מה תפוקת הקירור הדרושה

לחדר אחסון גלידה במידות

6x8x5H מטר ?

אנו עונים:

5.6 טון קירור

ניווט מהיר:

תכנון מערכות מיזוג אוויר

שירותי תכנון ופיקוח

חיסכון אנרגטי

מערכות קירור

הקפאת ירקות

 

 

התייעלות אנרגטית

שירותי קירור למחלבות

מיזוג אוויר לבתי מלון

מערכות פינוי עשן

קירור משחטות ומפעלי בשר

 

מיזוג וילות יוקרה

מערכות אקלים לחדרים נקיים

בתי קירור

מיזוג ושינוע מתקנים נדיים

התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות

 

 
הפעל נגישות

בניית אתרים