Россию   english

משחטות ומפעלי בשר

  • מערכות הקירור שתוכננו על ידינו עבור מפעלי מזון אלה הינן ייעודיות ולפי התקנים שהוגדרו ובין השאר GMP, FDA וכדומה.
  • במשחטות ובמפעלי הבשר מערכות הקירור וההקפאה הינן מגוונות וכוללות בין השאר :

            - מערכות אמוניה להקפאה עמוקה.

            - מערכות פריאון להקפאה ו/או צינון.

            - מערכות לצינון מהיר של עופות.

            - חדרי עבודה בטמפ' נמוכות.

            - מתקני הקפאה ייחודיים להקפאת מוצרים במגע.

 

  • בין שאר המפעלים אשר תוכננו על ידי חברתנו נמנים המפעלים הבאים :
שאל אותי
שאל אותנו שאלה
ואנחנו נחזיר לך בהקדם

שם:

טלפון:

שאלתך:

מוטי:

מה תפוקת הקירור הדרושה

לחדר אחסון גלידה במידות

6x8x5H מטר ?

אנו עונים:

5.6 טון קירור

ניווט מהיר:

תכנון מערכות מיזוג אוויר

שירותי תכנון ופיקוח

חיסכון אנרגטי

מערכות קירור

הקפאת ירקות

 

 

התייעלות אנרגטית

שירותי קירור למחלבות

מיזוג אוויר לבתי מלון

מערכות פינוי עשן

קירור משחטות ומפעלי בשר

 

מיזוג וילות יוקרה

מערכות אקלים לחדרים נקיים

בתי קירור

מיזוג ושינוע מתקנים נדיים

התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות

 

 
הפעל נגישות

בניית אתרים