Россию   english

מתקנים ניידים

  • חברתנו תכננה ופיקחה על מספר פרויקטים בהם נדרש ציוד נייד ומשונע. הציוד הנ"ל מיועד לאפליקציות צבאיות ולפיכך אין אפשרות לחשוף את מלוא האינפורמציה.
  • הציוד הנ"ל הינו בעל יכולת לפעולה בטמפ' סביבה גבוהה ºc50+ וטמפ' סביבה נמוכה ºc50-.
  • בין שאר הפרויקטים אשר תוכננו ופוקחו על ידינו נמנים הבאים:

      1. אלתא

      2. אלביט

      3. מב"ת

שאל אותי
שאל אותנו שאלה
ואנחנו נחזיר לך בהקדם

שם:

טלפון:

שאלתך:

מוטי:

מה תפוקת הקירור הדרושה

לחדר אחסון גלידה במידות

6x8x5H מטר ?

אנו עונים:

5.6 טון קירור

ניווט מהיר:

תכנון מערכות מיזוג אוויר

שירותי תכנון ופיקוח

חיסכון אנרגטי

מערכות קירור

הקפאת ירקות

 

 

התייעלות אנרגטית

שירותי קירור למחלבות

מיזוג אוויר לבתי מלון

מערכות פינוי עשן

קירור משחטות ומפעלי בשר

 

מיזוג וילות יוקרה

מערכות אקלים לחדרים נקיים

בתי קירור

מיזוג ושינוע מתקנים נדיים

התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות

 

 
הפעל נגישות

בניית אתרים